La Plataforma pel Riu Siurana denuncia la parcialitat en les informacions donades en les compareixences al Parlament de l’ACA i de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes

La Plataforma considera que no es pot obviar que la concessió vigent obliga a respectar 200l/s
aigües avall mentre que actualment se’n deixen 20l/s i que ajornar un altre any la proposta de
solució, sense canviar les condicions actuals, perjudica greument al riu i a la conca.

Després de les compareixences al Parlament de Catalunya de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua)
i de la CRPR (Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes), la Plataforma pel Riu Siurana
manifesta que la suposada “bona voluntat” per solucionar el conflicte del transvasament del Riu
Siurana a la Riera de Riudecanyes i la crida reiterada a evitar un enfrontament entre territoris,
obvia que es parteix d’una situació d’injustícia.
Per una banda, la concessió vigent que data de 1935 obliga a respectar 200l/s aigües avall,
mentre que actualment se’n deixen tan sols 20l/s. Per altra banda, el conveni del TOPOGRAPO,
presentat per la CRPR com una solució als problemes d’aigua del Priorat, en realitat significa un
fraudulent canvi en les condicions de la concessió que, amb la connivència de l’ACA, a la pràctica
deixa el riu sense aigua.
La Plataforma considera que si es respectessin els 200l/s aigües avall pràcticament no es podria
transvasar aigua i per tan la part de l’aigua que administra la CRPR, provinent del Siurana, no els
pertany. No és la CRPR que solidàriament busca una solució pel Priorat, és el Priorat que reclama
un aigua que la CRPR, amb el silenci còmplice de l’ACA, espolia des de fa molts anys.
La Plataforma declara que assabentar-se de l’ajornament de les sessions fins al setembre a
través d’una compareixença al Parlament és una absoluta falta de respecte. A més allargar un
any el calendari previst de les sessions perjudica irremissiblement al riu i a la conca.
La Plataforma valora positivament el reconeixement, per part de l’ACA, que és imprescindible
tenir en compte la qüestió ambiental en la gestió dels rius. El riu Siurana forma part en la seva
totalitat de la Xarxa Natura 2000 i la seva protecció és cabdal pel riu i pel Priorat. També celebra
que s’estudiïn alternatives de subministrament d’aigua al Baix Camp i que l’ACA assumeixi com
a seva la necessitat de reutilitzar l’aigua.

La Plataforma pel Riu Siurana denuncia la parcialitat en les compareixences al Parlament de l

La Plataforma pel Riu Siurana denuncia ‘la parcialitat en les informacions’ de l’ACA i la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes

Anuncis

Nota de premsa de la Plataforma pel Riu Siurana Viu

Indignació al Priorat per l’endarreriment de la Taula de l’Aigua


La Plataforma pel Riu Siurana denuncia les continues dilacions en la convocatòria de la Taula del Siurana mentre continua l’espoli de l’aigua que mata de manera irreversible el riu.

La Plataforma pel Riu Siurana denuncia l’endarreriment i la falta de compromís de l’Agència Catalana de l’Aigua en la convocatòria de les reunions de la Taula de l’Aigua. Tan sols la primera i la segona sessió es van produir en les dates previstes, la tercera, que s’havia de fer a data 20 de febrer es va ajornar fins el 3 d’abril. En aquesta reunió es va acordar deixar passar el període electoral i aplaçar les sessions fins el 4 de Juliol . Avui, dia 5 de juliol, encara no s’ha convocat la tercera sessió.

La indignació al Priorat ha esclatat quan s’ha tingut coneixement que el passat mes d’Abril a la Comissió de Desenvasament Siurana-Riudecanyes s’acordà transvasar la mateixa quantitat d’aigua que els últims anys, deixant un cabal del tot insuficient per mantenir la vida al riu i que hores d’ara deixa el riu completament sec.

La situació actual en que es transvasa a la Riera de Riudecanyes el 90% de l’aigua que recull el pantà de Siurana, deixa el riu pràcticament sec la major part de l’any incomplint totes les normatives mediambientals. Recordem que el riu Siurana forma part en la seva totalitat de la Xarxa Natura 2000, es Zona d’Especial Protecció de les Aus i Lloc d’Importància Comunitària.

La Plataforma pel Riu Siurana “Volem lo Riu Siurana Viu” es pregunta si la convocatòria de la Taula respon efectivament a una voluntat de solucionar el problema de fons o és només un intent de desmobilitzar un moviment molt actiu els últims anys, amb promeses que no hi ha cap voluntat de complir.

Més informació:

La Taula del Siurana-Riudecanyes va iniciar les sessions el passat mes de desembre i segons la programació prevista s’havia de reunir el tercer dimecres de cada mes amb el següents temes a tractar:

LA GESTIÓ ACTUAL: CABALS, VOLUMS, …. 5 -Desembre

LA SITUACIÓ ADMINISTRATIVA: CONCESSIONS, … 23 -Gener

LES NECESSITATS DELS TERRITORIS

REQUERIMENTS DE REG I ABASTAMENT AL PRIORAT 20 -Febrer

REQUERIMENTS ECOLÒGICS DEL RIU SIURANA 20 -Març

REQUERIMENTS AL BAIX CAMP 24 -Abril

PROPOSTA DE SOLUCIONS

APORTACIÓ DE RECURSOS COMPLEMENTARIS 15 -Maig

ELABORACIÓ D’UNA PROPOSTA DE CONSENS 19 -Juny

Enllaços als mitjans que s’han fet ressò

La Plataforma pel Riu Siurana critica que l’ACA no convoca les reunions de la Taula del Siurana

La plataforma pel Siurana denuncia que no s’ha convocat encara la tercera sessió de la Taula

La Plataforma pel Riu Siurana critica que l’ACA no convoca les reunions de la Taula de l’Aigua

La Plataforma pel Riu Siurana critica que l’ACA no convoca les reunions de la Taula de l’Aigua

Commemorem el Dia mundial de l’aigua, Reus Sala Santa Llúcia

Ahir a la Sala Santa Llúcia de Reus varem portar les nostres reivindicacions a la capital del Baix Camp. Van intervenir Anaïs Estrems per la Plataforma Volem el riu Siurana Viu, Susanna Abella Plataforma Defensa  del’Ebre,  Santi Borràs GEPEC,  Presentació  Andreu Escolà GEPEC

 

 

El GEPEC denuncia que Reus malbarata l’aigua

Satisfacció però prudència

La constitució de la Taula del Siurana- Riudecanyes va tenir lloc la setmana passada a la Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona amb l’objectiu de cercar acords orientats a la gestió més sostenible dels recursos de la conca. A la Taula hi van participar diversos actors de la comarca i entitats ecologistes que vetllen per la supervivència del Siurana. Tots es van mostrar molt satisfets amb el fet que la Taula del Siurana sigui una realitat.

El president del Consell Comarcal, Jordi Sabaté, per exemple, va destacar que les “sensacions són positives” tot i que considera que “hi ha molta feina a fer i crec que és molt valent dir que tindrem propostes de consens abans de l’estiu”.

En el mateix sentit, la portaveu de la Plataforma en defensa del riu Siurana a la Taula, Anaïs Estrems, afirmava que “per una part sembla que es volen fer les coses ben fetes, i això sempre és encoratjador, però per l’altra hem d’anar amb compte perquè hi ha molts interessos i no ens podem confiar”. Estrems també es mostrava escèptica amb el fet que hi hagi resultats destacables abans de l’estiu. “Dubto que ningú estigui disposat a cedir gaire i dubto que abans del juny es pugui solucionar un conflicte que ve de tan lluny”.

Des de l’entitat ecologista Gepec, Santi Borràs destacava la bona predisposició que hi ha tant per part de la conselleria de Territori i Sostenibilitat com de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). “Vam sortir molt contents perquè se’ns van exposar dades que feia molt temps que reclamàvem i vam veure moltes ganes, per part de la conselleria i de l’ACA, per trobar una solució al conflicte”, explicava.

Tots tres representants van coincidir en el fet que la campanya de les eleccions municipals pot interferir en el bon funcionament de la Taula. “Sobretot al Baix Camp hi haurà qui voldrà fer servir el conflicte del Siurana per guanyar vots”, afirmava Estrems mentre que el president del Consell Comarcal destacava que “al Priorat anem tots a una en aquesta qüestió i, per tant, no crec que la campanya electoral afecti per aquesta part”.

Reunions mensuals i grups de treball

La taula del Siurana- Riudecanyes va ser presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que va detallar que “constituirem diversos grups de treball que s’aniran reunint periòdicament per poder disposar de totes les dades, tant de captació com d’usos de l’aigua, del sistema Siurana-Riudecanyes i que hi pugui haver un debat”.

El conseller es va mostrar confiat que “abans de l’estiu de l’any vinent hi pugui haver solucions que facin compatibles els diferents usos de l’aigua d’acord amb els postulats de la Directiva marc de l’aigua, que defineix l’equilibri ambiental de qualsevol conca hidrogràfica”.

Està previst que tots ells, a partir d’ara, es reuneixin mensualment en sessions de treball per assolir els objectius marcats. Les sessions partiran de l’anàlisi de la informació tècnica sobre la realitat hídrica de la conca i es proposaran les alternatives més adients per a millorar la gestió dels recursos.

http://radiofalset.cat/index.php/informatius/11470-satisfaccio-pero-prudencia-les-reaccions-dels-representants-del-priorat-a-la-taula-del-siurana-riudecanyes

El Consell del Priorat presenta formalment a la CHE la sol·licitud que reclama l’eliminació o reducció de la concessió d’aigües del Siurana al pantà de Riudecanyes

El Consell del Priorat presenta formalment a la CHE la sol·licitud