Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Nota de premsa sobre l’ajornament de la Taula del Siurana

La Plataforma considera l’ajornament una mostra de l’absoluta de falta de determinació per afrontar la situació insostenible que està patint el Priorat.

La Plataforma pel Riu Siurana denuncia que els constants ajornaments de la Taula de l’Aigua evidencien la nul·la voluntat d’afrontar la problemàtica del transvasament del 90% de l’aigua que recull el Pantà de Siurana cap a la Riera de Riudecanyes. Una situació de manca d’aigua que aquest estiu s’ha vist agreujada per la sequera. Al problema endèmic de la falta d’un cabal suficient al riu, que afecta greument la fauna i la flora, s’han afegit els últims mesos les dificultats de subministrament d’aigua de boca a Gratallops, Poboleda i Torroja, i quantioses pèrdues per les elevades temperatures i la falta de reg als conreus, especialment a la vinya. Llegir més Llegeix més…

Resposta de la Plataforma pel Riu Siurana a les declaracions fetes el passat dia 15 d’agost al Diari de Tarragona pel representant de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, en les que afirma que la situació no és alarmant

El representant dels interessos de la Comunitat de Regants del Pantà de
Riudecanyes diu al Diari de Tarragona de dia 15 d’agost que els nivells d’aigua
“no son dolents. Estem en la mitjana històrica. La situació podria ser millor, però
no és alarmant”.
També deu trobar que la situació de secada absoluta en que es troba aquests
dies el riu Siurana i l’exhauriment dels aqüífers de la seva conca és normal. I
també deu ser normal que els pobles prioratins de la conca del riu Siurana
pateixin restriccions d’aigua aquest estiu i s’abasteixin d’aigua amb alts nivells
de manganès.
Tots hauríem de coincidir en que NO ÉS NORMAL, que:
– Deixin el riu Siurana durant tot l’any amb un cabal que no permeti
realimentar els aqüífers.
– Afectin l’equilibri ecològic d’un riu que està protegit per la xarxa europea
Natura 2000
– Es justifiqui pel reg dels avellaners del Baix Camp l’elevat consum d’aigua del
Siurana durant els mesos d’estiu.
– Que no se sàpiga la destinació real i la distribució dels usos de l’aigua que
s’extreu del Siurana i es transvasa a Riudecanyes.
– Que es limiti la capacitat de regadiu de la vinya al Priorat, un dels conreus que
aporta major valor afegit i que està al cor de tot el sistema econòmic de la
comarca.
– Que s’utilitzi un bé públic escàs, com és l’aigua, amb criteris únicament
econòmics.
– Que l’aigua procedent de la Depuradora de Reus no es reutilitzi
I, en síntesi, no és normal que s’emportin el riu Siurana, transvasant-lo de
conca, que en ple segle XXI no es compleixi la Directiva europea Marc de
l’Aigua, i que se segueixin utilitzant practiques depredadores i mecanismes
econòmics extractius basats en l’espoli d’un bé públic per generar beneficis
privats al marge de tota lògica econòmica, ambiental i social. I, això, sobre la
base d’unes concessions obsoletes i d’un acord, el Topograpo, amb defectes
de legalitat i legitimitat que el condemnen a l’extinció.
Plataforma pel Riu Siurana
17 d’agost de 2019

no és normal

Hem fet un mural gegant a Gratallops

Hem fet un Mural gegant a Gratallops

Avui a les 18 h ens hem armat amb pinzells i estris de pintura i cap a Gratallops a fer un mural. El motiu de la reivindicació és el de sempre reclamar justícia per al riu Siurana. També per les restriccions de l’aigua de boca a Gratallops, Torroja i avui a Poboleda, han fet un pregó per anunciar que des de les 23 a les 5 h del matí no tindrem aigua. Mentrestant es fa un transvasament de 1.500.000 de metres cúbics del pantà de Siurana cap al pantà de Riudecanyes, ells en diuen un sistema i ho és un sistema que deixa el Priorat sec del tot. NOTA DE PREMSA mural

Conflicte Riu Siurana, Recull de premsa Juliol 2019

 

 

 

El corazón vinícola del Priorat se queda sin agua

Gratallops es queda sense aigua potable

​Gratallops es queda sense aigua i s’abasteix amb camions cisterna

Gratallops, sense aigua

Gratallops es queda sense aigua i s’abasteix amb camions cisterna

Gratallops es queda sense aigua i s’abasteix amb camions cisterna

Gratallops es queda sense aigua i s’abasteix amb camions cisterna

Els veïns de Gratallops es queden sense aigua

Gratallops es torna a quedar sense abastament d’aigua potable 

El Priorat denuncia que pateix set perquè el pantà de Riudecanyes li roba l’aigua

 

La Plataforma pel Riu Siurana denuncia la parcialitat en les informacions donades en les compareixences al Parlament de l’ACA i de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes

La Plataforma considera que no es pot obviar que la concessió vigent obliga a respectar 200l/s
aigües avall mentre que actualment se’n deixen 20l/s i que ajornar un altre any la proposta de
solució, sense canviar les condicions actuals, perjudica greument al riu i a la conca.

Després de les compareixences al Parlament de Catalunya de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua)
i de la CRPR (Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes), la Plataforma pel Riu Siurana
manifesta que la suposada “bona voluntat” per solucionar el conflicte del transvasament del Riu
Siurana a la Riera de Riudecanyes i la crida reiterada a evitar un enfrontament entre territoris,
obvia que es parteix d’una situació d’injustícia.
Per una banda, la concessió vigent que data de 1935 obliga a respectar 200l/s aigües avall,
mentre que actualment se’n deixen tan sols 20l/s. Per altra banda, el conveni del TOPOGRAPO,
presentat per la CRPR com una solució als problemes d’aigua del Priorat, en realitat significa un
fraudulent canvi en les condicions de la concessió que, amb la connivència de l’ACA, a la pràctica
deixa el riu sense aigua.
La Plataforma considera que si es respectessin els 200l/s aigües avall pràcticament no es podria
transvasar aigua i per tan la part de l’aigua que administra la CRPR, provinent del Siurana, no els
pertany. No és la CRPR que solidàriament busca una solució pel Priorat, és el Priorat que reclama
un aigua que la CRPR, amb el silenci còmplice de l’ACA, espolia des de fa molts anys.
La Plataforma declara que assabentar-se de l’ajornament de les sessions fins al setembre a
través d’una compareixença al Parlament és una absoluta falta de respecte. A més allargar un
any el calendari previst de les sessions perjudica irremissiblement al riu i a la conca.
La Plataforma valora positivament el reconeixement, per part de l’ACA, que és imprescindible
tenir en compte la qüestió ambiental en la gestió dels rius. El riu Siurana forma part en la seva
totalitat de la Xarxa Natura 2000 i la seva protecció és cabdal pel riu i pel Priorat. També celebra
que s’estudiïn alternatives de subministrament d’aigua al Baix Camp i que l’ACA assumeixi com
a seva la necessitat de reutilitzar l’aigua.

La Plataforma pel Riu Siurana denuncia la parcialitat en les compareixences al Parlament de l

La Plataforma pel Riu Siurana denuncia ‘la parcialitat en les informacions’ de l’ACA i la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes

Nota de premsa de la Plataforma pel Riu Siurana Viu

Indignació al Priorat per l’endarreriment de la Taula de l’Aigua


La Plataforma pel Riu Siurana denuncia les continues dilacions en la convocatòria de la Taula del Siurana mentre continua l’espoli de l’aigua que mata de manera irreversible el riu.

La Plataforma pel Riu Siurana denuncia l’endarreriment i la falta de compromís de l’Agència Catalana de l’Aigua en la convocatòria de les reunions de la Taula de l’Aigua. Tan sols la primera i la segona sessió es van produir en les dates previstes, la tercera, que s’havia de fer a data 20 de febrer es va ajornar fins el 3 d’abril. En aquesta reunió es va acordar deixar passar el període electoral i aplaçar les sessions fins el 4 de Juliol . Avui, dia 5 de juliol, encara no s’ha convocat la tercera sessió.

La indignació al Priorat ha esclatat quan s’ha tingut coneixement que el passat mes d’Abril a la Comissió de Desenvasament Siurana-Riudecanyes s’acordà transvasar la mateixa quantitat d’aigua que els últims anys, deixant un cabal del tot insuficient per mantenir la vida al riu i que hores d’ara deixa el riu completament sec.

La situació actual en que es transvasa a la Riera de Riudecanyes el 90% de l’aigua que recull el pantà de Siurana, deixa el riu pràcticament sec la major part de l’any incomplint totes les normatives mediambientals. Recordem que el riu Siurana forma part en la seva totalitat de la Xarxa Natura 2000, es Zona d’Especial Protecció de les Aus i Lloc d’Importància Comunitària.

La Plataforma pel Riu Siurana “Volem lo Riu Siurana Viu” es pregunta si la convocatòria de la Taula respon efectivament a una voluntat de solucionar el problema de fons o és només un intent de desmobilitzar un moviment molt actiu els últims anys, amb promeses que no hi ha cap voluntat de complir.

Més informació:

La Taula del Siurana-Riudecanyes va iniciar les sessions el passat mes de desembre i segons la programació prevista s’havia de reunir el tercer dimecres de cada mes amb el següents temes a tractar:

LA GESTIÓ ACTUAL: CABALS, VOLUMS, …. 5 -Desembre

LA SITUACIÓ ADMINISTRATIVA: CONCESSIONS, … 23 -Gener

LES NECESSITATS DELS TERRITORIS

REQUERIMENTS DE REG I ABASTAMENT AL PRIORAT 20 -Febrer

REQUERIMENTS ECOLÒGICS DEL RIU SIURANA 20 -Març

REQUERIMENTS AL BAIX CAMP 24 -Abril

PROPOSTA DE SOLUCIONS

APORTACIÓ DE RECURSOS COMPLEMENTARIS 15 -Maig

ELABORACIÓ D’UNA PROPOSTA DE CONSENS 19 -Juny

Enllaços als mitjans que s’han fet ressò

La Plataforma pel Riu Siurana critica que l’ACA no convoca les reunions de la Taula del Siurana

La plataforma pel Siurana denuncia que no s’ha convocat encara la tercera sessió de la Taula

La Plataforma pel Riu Siurana critica que l’ACA no convoca les reunions de la Taula de l’Aigua

La Plataforma pel Riu Siurana critica que l’ACA no convoca les reunions de la Taula de l’Aigua

Commemorem el Dia mundial de l’aigua, Reus Sala Santa Llúcia

Ahir a la Sala Santa Llúcia de Reus varem portar les nostres reivindicacions a la capital del Baix Camp. Van intervenir Anaïs Estrems per la Plataforma Volem el riu Siurana Viu, Susanna Abella Plataforma Defensa  del’Ebre,  Santi Borràs GEPEC,  Presentació  Andreu Escolà GEPEC

 

 

El GEPEC denuncia que Reus malbarata l’aigua